Informacja o systematycznym rozwoju

Firma Soluxtec od początku swego istnienia zawsze dbała o jakość swoich produktów i analizowała ich wpływ na ekologię. Nieustannie myślimy o ograniczeniu zanieczyszczenia otoczenia oferując wyroby, których produkcja jest zrównoważona i uwzględnia ochronę środowiska.

SOLUXTEC jest zaangażowany w zieloną energię.

100% energii elektrycznej wykorzystywanej do naszej produkcji to energia słoneczna i/lub ekologiczna z certyfikatem. Soluxtec jest zaangażowany w EIDA w zakresie jakości swoich usług, jak również w zakresie swojej ogólnej wizji zrównoważonego rozwoju. EIDA to jeden z głównych dostawców energii z odnawialnych źródeł  w Wielkim Księstwie Luksemburga, dlatego też naturalnym  było włączenie się  w te działania firmy Soluxtec. EIDA otrzymała międzynarodowe odznaczenie  ekologiczne dla energii odnawialnej EKOenergii.

Eida_logo_quadri.png

Zobowiązania SOLUXTEC w zakresie pakowania swoich produktów

Uważamy, że najłatwiejszym i logicznym krokiem w kierunku zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jest przemyślane pakowania naszych produktów. W ubiegłym roku zaobserwowaliśmy, że w ciągu ponad roku produkcji zużywaliśmy około 2.000.000 części z tworzyw sztucznych tylko do pakowania naszych produktów na paletach.

Celem tego dodatkowego zabezpieczenia modułów fotowoltaicznych podczas transportu w ciężarówkach było dostarczenie naszym klientom modułów bez uszkodzeń. Poszukiwaliśmy rozwiązania w celu zmniejszenia zużycia części plastikowych i po wielu miesiącach dogłębnych badań i testów, opracowaliśmy opatentowany system ram aluminiowych ze zintegrowanym systemem blokującym. To z kolei miało ogromny wpływ na ekologię. Dzięki temu rozwiązaniu udało nam się zaoszczędzić ok. 30.000 ton tworzyw sztucznych rocznie, co odpowiada ponad 100.000 ton CO2.

Na kilku wystawach byliśmy wielokrotnie nagradzani w kategorii producentów innowacyjnych.

soluxtex-awards.png

SOLUXTEC zobowiązuje się do recyklingu swoich produktów.

SOLUXTEC, członek organizacji PV cycle oferuje swoim klientom w cenie modulów  odbiór modułów fotowoltaicznych do recyklingu.

Moduły fotowoltaiczne nadają się w 95% do recyklingu. Dlatego ważne jest, aby demontaż wykonany był bezpiecznie. Proces recyklingu modułów z krzemu krystalicznego jest sprawdzony i wydajny.

Więcej informacji: http://www.pvcycle.org/

Aby pobrać nasz certyfikat PV-cycle kliknij here

pv-cycle-diagram.jpg

Zobowiązania wobec pracowników

Wierzymy, że wspieranie wszystkich naszych pracowników i promowanie integracji w całej naszej działalności i społeczeństwie czyni świat lepszym miejscem dla wszystkich. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanej i integracyjnej kultury. Nasi pracownicy są doceniani, szanowani i wspierani w realizacji ich najlepszych pomysłów. Celebrujemy różnorodność i zróżnicowane perspektywy, które generują najlepsze pomysły. Jesteśmy zaangażowani w promowanie kultury integracji i przynależności, w której wszyscy czują się doceniani, szanowani i zaangażowani. W tym celu wykorzystujemy wyjątkowe umiejętności, doświadczenia i zdolności naszych pracowników. Wierzymy, że poprzez zwiększanie integracji i wzmacnianie pozycji kobiet w naszym miejscu pracy naszej firmie i w naszym łańcuchu dostaw, możemy przyczynić się do tego aby świat stał się lepszy dla wszystkich. Nasz zespół produkcyjny składa się w 48% z kobiet. 

Bardzo dbamy o ludzi pracujących w naszym zespole. Staramy się pozytywnie wpływać na ich życie i samopoczucie. Wprowadziliśmy program szkoleń, który umożliwia rozwój zawodowy i osobisty naszych pracowników. Promujemy również zdrowy tryb życia naszych pracowników, zapewniając im codziennie rano koszyk świeżych owoców.

ZŁOTY MEDAL Grupy MTP

Firma Soluxtec została niedawno nagrodzona ZŁOTYM MEDALEM Grupy MTP, który jest najwyższym wyróżnieniem za innowacyjność produktów. Zwycięzcy z każdej branży są wybierani przez prestiżowe grono ekspertów. Kluczowymi kryteriami wyboru w konkursie są innowacyjność, kreatywność i nowoczesność. O Złoty Medal mogą ubiegać się tylko te produkty i usługi, które wyróżniają się na rynku jakością, technologią i użytecznością.

Moduły MONO FR Gemini firmy Soluxtec są obecnie najbardziej wydajnymi modułami fotowoltaicznymi, w których nadal używanych jest tylko 60 ogniw. Moduły Soluxtec zostały teraz zoptymalizowane pod kątem wydajności i mocy. Jest to kolejny krok w wyznaczaniu trendów w europejskiej technologii fotowoltaicznej. Osiągnęliśmy wydajność prawie 20% dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów, pełnej automatyzacji linii produkcyjnej oraz wielostopniowemu systemowi kontroli na wszystkich etapach produkcji. Soluxtec zapewnia standardową 20-letnią gwarancję na produkt, co jest potwierdzeniem wysokiej jakości produktu i wzorem dla innych europejskich producentów modułów fotowoltaicznych.

soluxtec-zloty-mdeal-2020.png